Ny lag för resenärer utomlands vid katastrofer


Ny lag gällande katastrofer vid resa utomlands trädde i kraft 1 augusti 2010 – Nu ställs det krav på resenären att se över sitt försäkringsskydd på resan.

Den nya lagen innebär att den enskilde måste ta ett större ansvar för sin säkerhet vid resa utomlands och försäkra sig mot oväntade händelser. Ansvarsfördelningen har tidigare varit oklar, vem som faktiskt ska betala för de kostnader som uppstår i samband med en naturkatastrof. Men genom denna lagändring tydliggörs och anpassas reglerna och ansvaret läggs nu på resenären själv.

Vid en katastrofsituation har staten fortfarande ett ansvar genom att tillhandahålla organisation och beredskap för att kunna gripa in och stötta drabbade svenskar som befinner sig utomlands och på det drabbade området. Men resenären blir skyldig att ersätta staten för de kostnader som uppstått för sjukvård, transporter mm. Detta innebär såklart att det blir oerhört viktigt för resenären att se till att vara rätt försäkrad.

Sedan år tillbaka har flertalet av Goudas försäkringar ett sådant evakueringsskydd, där vi täcker för merutgifter för hemresa. Vi har inget ersättningstak när det gäller evakuering. Händelser som kan leda till evakuering och som omfattas av våra villkor är följande:, krig, krigsliknande händelser, revolution, uppror samt naturkatastrof som vi likställer med tidigare nämnda händelser. Se ’Allmänna bestämmelser’ – ’krigsskador’ i resp. villkor.

Den nya lagen förtydligar också vem som faktiskt ska få hjälp av svenska UD i katastrofsituationer. Man ska antingen vara svensk medborgare eller bo i Sverige. UD förbinder sig därmed att hjälpa både svenska medborgare som bott utomlands i många år, och utländska medborgare som är skrivna i Sverige. Också dessa personers familj – make eller maka och barn – har rätt till UD:s tjänster.

Läs mer på www.ud.se

Vi är själva nöjda användare av Goudas Reseförsäkring sedan flera år, vill man teckna deras försäkring så är vi återförsäljare för dem.

Leave a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *