Kåkstadstur


Kåkstad

Väl i Kapstaden är det viktigt att inte bara se den glassiga sidan av staden utan att också se och ta del av vardagen för landets stora fattiga befolkning.

Vi tar dig ut till den största kåkstaden Khayelitsha som har drygt en halv miljon invånare. Väl där besöker vi några olika projekt, bla Iliso samt Philani projektet som arbetar mot undernäring bland barn samt ger deras mödrar hjälp till självhjälp.
Denna tur körs 1-2 ggr i veckan så det känns inte kommersiellt alls utan är en personlig tur med chans att träffa och prata med lokalbefolkningen som är stolt att visa upp det lilla man har!

Denna tur ger inte bara en inblick i det svåra livet för Kapstadens fattiga befolkning, vi får också se vilken stolthet och sammanhållning det finns i kåkstäderna! Besöket ger en viktig insikt om hur bra vi själva har det men också att pengar och fina hus inte alltid är allt…

Pris: R700