Reseförsäkring


För oss på Cape Adventures är tryggheten på resan viktig.
Vi rekommenderar alla våra kunder att se över sitt försäkringsskydd.
Det är viktigt och tryggt att veta att man får (och har råd med..) den vård och service som behövs om något oförutsett skulle hända.

Vi samarbetar med Gouda Reseförsäkring som är en stor internationell aktör. De finns representerade i mer än 40 länder, bland annat i Sydafrika och har en egen alarmcentral för sina nordiska kunder.

Det skydd som hemförsäkringen erbjuder är oftast inte tillräckligt. Hemförsäkringen är i huvudsak anpassad för semesterresor som motsvarar traditionell charter och innehåller därför villkor som ibland är otillräckliga.

Begränsningar i hemförsäkringen:
• Äventyrliga aktiviteter är undantagna
• Endast offentlig sjukvård ersätts
• Självrisk vid varje skadetillfälle och ingen ersättning för småskador som inte uppgår till självrisken
• Assistans av SOS-alarm endast vid större personskador. Gouda har en egen alarmcentral och egen representation i Sydafrika

Du kan även inkludera en Semestergaranti, som innebär att du även försäkrar själva resan. Exempelvis får du dagsersättning om du blir sängliggande på resmålet på grund av sjukdom eller olycksfall, eller en ersättningsresa om mer än halva resan blir förstörd.

Vi på Cape Adventures använder själva en reseförsäkring med Gouda Reseförsäkring!

Klicka på länken nedan för mer info samt för att teckna försäkring

Gouda